top of page

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CO.PHI URI WOLLNER

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego;

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem Sprzedawca – Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6, prowadzący sprzedaż internetową za pośrednictwem Sklepu;
 

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy;

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona), dokonująca zakupów w Sklepie;

Umowa – umowa sprzedaży Produktu na odległość zawierana w języku polskim pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu; tryb zawarcia Umowy (złożenia zamówienia) reguluje pkt IV. Regulaminu.

Ogólne informacje

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.cophi.pl jest prowadzony przez Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6.

Ze sklepem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@cophi.pl lub numeru telefonu: 513 422 908.

Sklep prowadzi sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Rejestracja i dane osobowe

Zakupów w Sklepie można dokonać przez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Złożenie zamówienia możliwe jest zarówno dla zalogowanych Klientów jak i tych, którzy nie chcą rejestrować się w sklepie.

Przed pierwszym zalogowaniem należy dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Podczas rejestracji należy także podać hasło. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła i jego odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji w Sklepie wraz z danymi do logowania.

Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w trakcie rejestracji danych osobowych w celu realizacji zamówień.

Administratorem danych osobowych jest Co.Phi Uri Wollner z siedzibą w Warszawie (02-996), ul. Rosy 3, NIP: 951-231-138-6.

Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia możemy udostępniać zebrane od Państwa dane do dostawcy Produktów (Poczty Polskiej InPost, Dpd, Fedex) lub serwisowi www.przelewy24.pl, za pośrednictwem którego realizowane są płatności, wyłącznie w minimalnym wymaganym zakresie.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do dokonywania zakupów w Sklepie (zawarcia Umowy).

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych praw możecie Państwo skorzystać z dostępnych opcji po zalogowaniu na Państwa konto lub prosimy o kontakt e-mail: sklep@cophi.pl.

Możecie Państwo zażądać usunięcia swojego konta w Sklepie. W tym celu prosimy przesłać stosowne żądanie za pośrednictwem e-mail: sklep@cophi.pl.

Zamawianie Produktów (zawarcie Umowy)

Przy każdym Produkcie w Sklepie podany jest jego opis oraz cena brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług). Informacje o Produktach zawartych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zakupy dokonywane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Zamawiane Produkty należy dodać do koszyka, a następnie, po przejściu do realizacji zamówienia, dokonać wyboru ich ilości oraz wybrać adres dostawy.

Po sprawdzeniu parametrów zamówienia, w celu jego złożenia, należy potwierdzić zamówienie i dokonać płatności z góry.

 

Sprzedawca udostępnia płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu www.stripe.com na warunkach określonych w regulaminie tego serwisu – po potwierdzeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu www.stripe.com w celu dokonania płatności, gdzie może zapoznać się z tym regulaminem i dokonać jego akceptacji.

 

Obsługę płatności prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Dostawa Produktów jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost, DPD lub Fedex.

Po złożeniu zamówienia będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e-mail podany podczas rejestracji, w szczególności prześlemy do Państwa e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający m.in. wskazanie zamówionych Produktów, ich cenę, danych Klienta, adres dostawy, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy. Może się również zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, pod podany podczas rejestracji numer telefonu, w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

bottom of page